Privacyverklaring & Cookiestatement

Privacyverklaring Credo Financiële Administraties

Credo Financiële Administraties vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@credofa.nl.


Artikel 1 Wie ben ik?
Credo Financiële Administraties is een eenmanszaak, gevestigd te (3905 GT) Veenendaal aan Regentesselaan 1. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66732484. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mail en andere (financiële) bedrijfsgegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en zo de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens niet langer dan nodig is voor het goed uitvoeren van mijn dienstverlening.

Ik kan onze overeenkomst alleen uitvoeren na een check van jouw identificatiegegevens in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze check is uit maatschappelijk belang. Zodra onze overeenkomst tot stand is gekomen zal ik deze gegevens verwijderen.

Om jouw afname van mijn diensten te beheren zal ik jouw naam, e-mail, locatie en telefoonnummer vanaf het sluiten van onze overeenkomst tot het einde van onze samenwerking bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Na 7 jaar zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, e-mail, locatie, browser en telefoonnummer op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met mij aan te gaan. Ik zal deze gegevens echter direct verwijderen nadat onze dienstverlening is beëindigd.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten bewaren zo lang wij een overeenkomst hebben.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Jij hebt ondubbelzinnige toestemming gegeven om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Deze gegevens zal ik 1 jaar bewaren.

Om mij te contacteren via deze website of recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het verzenden van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor mij. Ik bewaar deze gegevens totdat het contact of de betreffende vraag is afgehandeld.

 

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als bezoeker verwerk die ik heb verkregen via de administratie van mijn klanten om te helpen met hun bedrijfsvoering, of van de Belastingdienst over de status van jouw belastingaangifte.

 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Credo Financiële Administraties om jouw gegevens in te zien.
Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Credo Financiële Administraties, kun jij bezwaar maken.
Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Credo Financiële Administraties jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@credofa.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Credo Financiële Administraties zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar privacy@credofa.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiestatement Credo Financiële Administraties

 

Credo Financiële Administraties maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 1 Welke cookies gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de cookies waar ik, via de website credofa.nl gebruik van maak en waarom ik dit doe.

Ik maak gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat ik jou kan laten zien welke diensten en producten ik aanbied en de website gebruiksvriendelijk voor jou werkt.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics. Deze cookies weten of jij mijn site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoe lang deze worden bekeken. Daarnaast analyseer ik de downloads van mijn gratis producten en de openingsratio van mijn nieuwsbrief met Active Campaign.

Ik vind het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom heb ik de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten:

Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieders, ik ben overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ik laat een deel van jouw ip-adres maskeren.

Ik maak ook gebruik van tracking cookies van derde partijen, waaronder Facebook, op de website om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na mijn website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kan ik op die andere website mijn advertenties tonen. Ik gebruik deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zal dit nooit aan andere bestanden koppelen.

Ook reCAPTCHA van Google plaatst tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat jij op basis van jouw gedrag en andere factoren een risicoscore krijgt. Uit deze risicoscore maakt Google op of er sprake is van een legitieme bezoeker of een spambot. Als legitieme bezoeker dien je vervolgens te bevestigen dat je geen robot bent om het (contact)formulier te kunnen versturen.

 

Artikel 2 Cookies verwijderen

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toestemming. Jij kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die ik jou kan leveren.

 

Artikel 3 Slotbepalingen

Ik raad jou aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die ik gebruik, kun je een e-mail sturen naar willeke@credofa.nl.

Scroll naar top
Credo Financiële Administraties draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches